De crisis is voorbij. De Nederlandse economie is het eerste kwartaal met 3,4% gegroeid. We hebben er weer zin an. Zelfs op de laatste en duurste Bergense bouwkavels worden nu fraaie huizen bebouwd. De drie woontorens op Landgoed De Haaf worden deze zomer opgeleverd. Een Schagense ondernemer heeft een mooi plan voor het volledig vervallen hotel Monsmarem in Bergen aan Zee. Daarnaast zijn er in onze familiebadplaats ambitieuze plannen voor hotel Nassau Bergen en hotel Prins Maurits. In de dorpskern Bergen is een mooi plan ontwikkeld om het inmiddels gesloten Parkhotel te gaan verbouwen tot zeer luxe hotel. De betrokkenheid van deze laatste initiatiefnemer gaat met zijn liefde voor ons dorp zelfs zo ver dat hij de huidige buitenmuren van het voormalige pensioen Erica wil laten staan en gedeeltelijk herplaatsen.

Maar terwijl het spel nog niet eens formeel op de wagen is bij al deze ontwikkelingen in Bergen en Bergen aan Zee hebben de NIMBY’s (not in my backyard) en NIVEA’s (niet in voor- en achtertuin) zich al verenigd en volledig ingevreten in bezwaarprocedures. Halen ze hun gelijk niet bij de gemeente dan wenden zij zich tot individuele raadsleden, zoals Frits David Zeiler van Gemeentebelangen, of men trekt aan de bel bij de naar zijn vader vernoemde Stichting Mr. Frits Zeiler, voorheen Vereniging Mooi Bergen. Formeel is er tussen de beide Zeilers, behalve de familieband, geen enkele relatie te ontdekken. Dat is slim, of liever gezegd heel sluw. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je enerzijds als Bergens raadslid de democratische besluitvorming onderschrijft en anderzijds bij een politiek niet welgevallig besluit je de ik-ben-tegen-kaboutermuts van de eerder genoemde stichting op je hoofd zet.

Ik beweer hier niet dat de Stichting Mr. Frits Zeiler geen goed werk doet in ons dorp. In tegendeel, maar ik stel wel vast dat als raadslid Frits David Zeiler ergens kritisch over schrijft of mordicus tegen is, zijn goede vrinden van de naar zijn vader vernoemde stichting het zeer vaak meer dan roerend met hem eens zijn. In bijna al die gevallen gaat de Stichting Mr. Frits Zeiler er dan met gestrekt been in en obstrueren en traineren ze de procedures tot aan De Hoge Raad. En als er dan een zitting is van De Hoge Raad, dan zie je daar ook vaak ons raadslid Frits David Zeiler. Dat kan, Frits David Zeiler is een betrokken historicus en bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van het cultuurlandschap, nederzettingengeschiedenis en waterstaatsgeschiedenis. Daarnaast heeft hij veel ervaring in de erfgoedsector, waaronder musea, archieven, archeologie en monumenten. Frits David is dus heel druk met het verleden, leeft daarvan en gaat daar volledig in op. Dat is prima, want ons verleden is ook bepalend voor het heden. In zijn rol als historicus laat hij zich dan ook vaak uitnodigen om bij De Hoge Raad gevraagd en ongevraagd zijn visie te geven. De gang naar De Hoge Raad is voor de Stichting Mr. Frits Zeiler echter geen middel meer maar een DOEL op zich geworden. Daarmee diskwalificeert de entiteit zichzelf en is het net als die groep chronische dwarsliggers in ons dorp een vervelende querulantenclub aan het worden. Het kost handen vol geld, frustreert ondernemers en laat nota bene daardoor haar eigen Bergense inwoners jarenlang tegen vervallen panden of bouwpercelen aankijken.

Misschien moet Frits David Zeiler zich als historicus eens gaan verdiepen in het fenomeen De Vijfde Colonne. Wellicht zijn er parallellen vanuit het Bergense verleden naar de actualiteit te trekken.