Wordt Annelies Anema de nieuwe Bergense Hannie Schaft van de 21e eeuw? De Haarlemse verzetsheldin met de rode haren die zich in de Tweede Wereldoorlog, vanwege de gruwelijke Jodenvervolging, op 23 jarige leeftijd actief ging verzetten tegen de Duitse overheersing, hun collaborerende Hollandse trawanten en NSB-agenten. Hannie liet er zeker geen gras over groeien en liquideerde in een relatief korte periode meerdere Duitsers, collaborateurs en landverraders. Uiteindelijk werd ze vlak voor het einde van de oorlog voor haar verzetswerk gearresteerd en in opdracht van Willy Lages, een SS-Sturmbannführer, in de duinen van Bloemendaal op 25 jarige leeftijd geëxecuteerd. Tot zover de geschiedenis.

Pim Fortuyn
Behalve het rode haar van Annelies zijn er wellicht meerdere parallellen te trekken met de Tweede Wereldoorlog en het verzet tegen de autoriteiten? Vrijdag 25 augustus lanceerde De Flessenpost het ‘brekende nieuws’ dat ‘Annie Anema’ vanuit het niets is geparachuteerd als lijsttrekker van Gemeentebelangen BES. Ná het weekend meteen een paginagroot interview in de Alkmaarsche Courant en kersverse lijstrekker Anema spreekt niet met meel in de mond. Haar uitspraken zijn à la Pim Fortuyn: ,,Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik zeg’.

De zittende gemeenteraadsleden in ons dorp kregen ook direct een veeg uit de pan over de wijze waarop ze op dit moment acteren. Annelies noemt dat gedrag : “Een wedstrijd armpje drukken, maar met een venijn dat soms verschrikkelijk is. Het is beschamend hoe raadsleden soms met elkaar omgaan.’’

Met de name de coalitiepartijen moesten het ontgelden: ,,De oppositie wordt volledig gegijzeld door de coalitie van Kies Lokaal, CDA, D’66 en Partij de Arbeid . Daardoor zit die oppositie er al 3,5 jaar voor spek en bonen bij.’’

Handhaving
De politieke motivatie van ons meisje met de rode haren komt dus voort uit haar eigen ervaringen met de gemeentelijke handhavers en bestuurlijke willekeur. Bergense bestuurders die letterlijk intimiderende koddebeiers op haar inwoners afstuurt om te bepalen of iemand wel of niet in zijn of haar atelierwoning mag wonen. De juridische strijd met haar bloedeigen gemeentebestuur duurde maar liefst 3,5 jaar alvorens de gemeente door de Raad van State werd gedwongen om ruimschoots in het stof te bijten.

Razzia
Deze week kwam de strijdbare Annelies Anema wederom aan het woord. Op de voorpagina van de Alkmaarsche Courant waarschuwt ze voor ‘verschrikkelijke taferelen’ als de gemeente Bergen straks samen met de provincie 600 gevallen van illegaal gebouwde of illegaal bewoonde recreatiewoningen gaat handhaven. Ze vraagt zich hardop af of dit ertoe zal leiden dat het een soort razzia gaat worden. Het woord ‘razzia’ is in dit verband niet willekeurig gekozen door onze Bergense politieke verzetsvrouw met de rode haren… en ZIJ zal zich niet politiek laten liquideren in de Bergense polder, bossen of duinen. De toon is nu wel gezet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.