Personal coaching

Personal coaching

Personal coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in jezelf en het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke sterke en minder sterke punten, je eigen stijl en het benoemen van je meerwaarde. Personal coaching vergroot de grip op je eigen handelen en je bent beter in staat je doelen te stellen en te verwezenlijken. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit kun je bereiken door een voor jou op maat gesneden traject door middel van personal coaching.

Vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor personal coaching zijn bijvoorbeeld:

Waaruit bestaat mijn communicatiepatroon en hoe kan ik hier op positieve wijze sturing aangeven? Hoe kan ik mijn uitstraling, mijn lichaamstaal professionaliseren? 

Hoe stel ik op een acceptabele manier grenzen naar anderen toe?

Anderen ervaren mij als bot, zo wil ik niet overkomen Hoe kan ik mij zichtbaarder profileren? Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen; Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties? Hoe vind ik een gezonde balans vinden tussen controleren/delegeren? Hoe kan ik timemanagement integreren in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden? Uitkristalliseren van mijn persoonlijke ontwikkelingsplan; Zicht krijgen op en ontwikkelen van mijn competenties; Hoe krijg ik meer bezieling in werk? 

Persoonlijke coaching is helemaal op maat voor uw leerdoelen.

Bij persoonlijke coaching kunt u niet onderuitzakken of de leerstof langs u heen laten gaan. U wordt constant geprikkeld om verder te gaan. U hebt de tijd om uw leerpunten op uw eigen manier te onderzoeken en u eigen te maken. Het terugkoppelen van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen, geeft de mogelijkheid om gericht verder te gaan in het leerproces.

Wat is coaching?

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maakt u als het ware even een pas opzij. De ene keer kijkt u tijdens de coaching gesprekken samen met de coach op een afstand naar uw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit u midden in een vraagstuk waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord.

Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoon gerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we nog verder ‘fijnslijpen’.

De manier waarop u zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij u passen, het zijn immers geen kunstjes, maar u maakt het u eigen in de loop van de coaching.

In principe kan iedere medewerker van de directie tot de uitvoerend medewerker in aanmerking komen voor coaching. Het is wel belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent naar uzelf te kijken.

Voordelen van coaching

Het voordeel van coaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en… op een tijdstip en een locatie die u uitkomen.

Mijn ervaring is dat eenieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.